Förläng reformerna!

Survey FF Corona stöd för enskilda firmor

Var fjärde företag har tappat över halva sin omsättning i maj, det är aningen färre än i april, då var tredje tappade mer än halva omsättningen.

Nästan en tredjedel av småföretagen har tappat mellan 20-50% av omsättningen. Medan en tredjedel av företagen hittills är oberörda, vilket är två procent fler än i april.

Stödet för de minsta företagen

Drygt hälften av småföretagen känner inte till stödet där enskilda firmor och handelsbolag för lov att sätta av 100% av 2019 år vinst i periodiseringsfond och i praktiken ”låna” de skattepengar man skulle betalt eller har betalt. Den lånade skatten är räntefri och skall betalas inom fem år.  Av de som kände till stödet är det endast en av tio som utnyttjat möjligheten, det innebär att endast 5 procent av de minsta företagen har haft nytta av stödet med periodiseringsfond. Medan drygt var fjärde småföretagare anger att de kan vara intresserade nu när det vet att det finns och hur det fungerar. Undersökningen visar på ett stort informationsglapp mellan regeringen och de allra minsta företagen. 

Lösningen! – Förläng reformer

I den senaste undersökningen bland Företagarförbundets medlemmar var det tydligt att de sänkta arbetsgivaravgifterna var det stödet som har uppskattats mest, mycket drivet av dess enkla utformning och därmed tillgänglighet.

Det var också arbetsgivaravgifterna tätt följt av möjligheten att korttidspermittera som småföretagen ansåg vara de stöd som var i störst behov att förlängas över sommaren.

Läs hela undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr