FöretagarFörbundet har anställt Arvid Malm som näringspolitisk sekreterare. Arvid Malm, som kommer från en tjänst som politisk analytiker på organisationen Företagarna, får helhetsansvar för förbundets utredande arbete. – Vi har länge letat efter den rätta kompetensen på området och det känns fantastiskt roligt att vi nu förstärker vårt kansli i Stockholm med en expert på företagande. Arvid Malm har inte bara ett analytiskt tänkande, en näringspolitisk erfarenhet – han har även en god insikt om småföretagens vardag, säger Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.

Arvid Malm är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan 2003 arbetat med liknade frågor.

– Jag är väldigt entusiastisk inför min uppgift att ytterligare stärka FöretagarFörbundets profil på den politiska arenan. Särskilt ser jag fram emot att sätta fokus på de små företagen, de som har mellan 0-9 anställda och som utgör en överväldigande majoritet av Sveriges alla företag, säger Arvid Malm.

FöretagarFörbundet forsätter att expandera både i medlemstal och i inflytande. Under de senaste åren har småföretagarfrågorna hamnat högt på den politiska agendan. I flera frågor har FöretagarFörbundet fått gehör för småföretagarnas sak.

Högupplöst fotografi av Arvid Malm finns på www.ff.se, under press & material.

För mer information:

Per Lidström Ordförande FöretagarFörbundet tel: 070-372 08 40 e-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin Förbundssekreterare FöretagarFörbundet tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se