Förenklade bygglovsregler

markaryd regler

Markaryds kommun tar täten och visar att det går att förenkla om man bara anstränger sig lite från kommunalt håll. Resultatet – mer bygglovsansökningar än på tio år!

Småföretagare och företagare överlag har förenklade regler högt på sin önskelista för ett förbättrat företagarklimat. Med det för ögonen är det en fröjd att läsa om Markaryds kommun och deras förenklade bygglovsprocess. Men inte bara processen, utan inställningen till företagare och deras värde för lokalsamhället. I Markaryd förstår man att uppskattat småföretagare och inte bara prata om vad man från kommunalt håll kan göra utan faktiskt göra det också.

Miljö och byggnadsnämnd har enigt beslutat om förenklade bygglovsregler. Nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad kommer inom vissa begränsningar att utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse ske utan bygglov. Det ger sannolikt Markaryds kommun de mest generösa bygglovsreglerna i hela Sverige.

I en intervju med NNR förklarar miljö och byggchefen John Karlsson varför detta är viktigt.

– Vår ordförande Tommy Andersson och jag lade örat mot marken, så att säga. Vi jobbar hårt för ett gott företagsklimat i Markaryd och en stor del av det är att helt enkelt träffa lokala byggherrar och företagare för att se vilka frågor de prioriterar. Säger John Karlsson

Markaryd driver en uttrycklig företagarvänligt politik och det skall enligt John Karlsson genomsyra hela organisationen, både tjänstemän och politiker. I och med detta så hamnar Markaryds kommun högt på svenskt näringslivs kommunranking.

Regelverken skall vara enkla, nödvändiga och lättförståeliga.

Men det handlar inte bara om regler, det handlar om en inställning till företagande. I Markaryd står dörren alltid öppen till miljö och bygglovsavdelningen. Företagare eller medborgare kan komma in och lämna in en ansökan eller fråga om hur ett ärende utvecklas. De har heller inga telefontider utan är tillgängliga på medborgarnas villkor, de är ju våra ”kunder” säger John Karlsson.

Läs mer på NNR här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr