Endast 4 av 10 företagare är medlem i A-kassa

IMG_5949

Enligt en artikel i Dagens Nyheter är endast fyra av tio företagare medlem i någon A-kassa. Det är framförallt ensamföretagarna och de med nystartade företag som står utanför. Fokus ligger helt enkelt på tillväxt och att misslyckas finns inte med i tanken i det skedet.

Men även stelbenta regler gör att färre företagare söker skyddet med A-kassa. Tex så kan man inte vara deltidsarbetslös med A-kassa, vilket i många småföretagarfall såklart hade varit tryggt och förnuftigt, företaget har inte utvecklats i den takt man förväntade, man kan inte leva på inkomsten, men för att få A-kassa måste man lägga ned. Om man istället kunde ge företaget ytterligare ett utvecklingsår med hjälp av deltids A-kassa för att bygga upp med fler kunder så kunde företaget överleva och så småningom övergå till att bära sig helt och fullt.

Dessa regler måste ses över säger Mathias Rebane på företagarförbundet. Att möjliggöra en tryggare start av småföretag bidrar till att fler vågar ta steget och fler arbetstillfällen skapas som i sin tur bidrar med skatteintäkter till vår välfärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr