Förenkla sjuklöneansvaret NU!

Smiling white female trainee in clothing design studio

Sju av tio småföretagare har aldrig sjukanmält sig trots att de varit sjuka. 

Ytterligare 12,5 procent har aldrig varit sjuka alls och borta från jobbet. Man kan konstatera att småföretagare är en skara som inte utnyttjar sjukförsäkringen i onödan…

Däremot har hälften av Medlemsföretagen anställda som varit sjuka och som har rätt till sjuklön från företaget under de första två veckorna. 72 procent av småföretagarna anser att det är besvärligt att administrera denna sjuklön. Sex av tio arbetar på kvällar och helger med administration av sjuklön för sina anställda. 

Därför måste vi förenkla sjuklönesystemet för småföretagare
Förenkling och digitalisering, ofta i kombination, står högt på agendan för politiker när ni talar om vad de vill åstadkomma för Sverige och för företagandet. Ändå sker det för lite. Förenkling är idag mest ambitioner och tyvärr ofta tomma ord. Inget fel i ambitioner, men de måste övergå i handling och konkreta insatser. Sjuklönadministrationen för småföretagare är lite av ett öppet mål. Stora samhällsvinster kan skördas med förenkling och färdiga verktyg finns.

Vinsten med förenkling av sjuklön är stor Att låta småföretagen utveckla tjänster, service och produkter medför stora vinster för samhället. Inte bara genom bättre service och smartare produkter till invånarna, utan genom att denna utveckling leder till fler arbetstillfällen. Som i sin tur leder till högra skatteintäkter som kan användas för att stärka den svenska välfärden. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag. Att förenkla för denna ca 1 miljon företag genererar stora vinster för Sverige helt enkelt. Att se dessa företag som tillgångar och uppskatta vad de gör för Sverige och förenkla för dem istället för tvärtom stimulerar i sig själv företagsamheten i Sverige.

Ta fram verktygen och skörda vinsterna nu! I en digital tid där digitala verktyg gör det enkelt för var och en att sköta dylika uppgifter och där Försäkringskassans system prisats för sin enkelhet borde det vara naturligt att använda detta system för att förenkla för småföretagen, vilket de flesta politiker säger sig vilja. Med andra ord – flytta ansvaret för sjuklönen från småföretagen till den anställde att själv sjukanmäla direkt i Försäkringskassans system. Låt därmed småföretagen göra det de är bäst på.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Företagarförbundet arbetar just nu med en påverkanskampanj och träffar näringspolitiker för att få dem att förstå möjligheterna med att förenkla sjuklönesystemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr