EU fokuserar på regelförenkling

Den nya EU-kommissionen har lanserat sitt program och glädjande nog inkluderar det en agenda för regelförenkling. Konkret skall principen ”en-in-en-ut” (OIOO – One-In-One-Out), en ny plattform för regelförenkling (”Fit-for-future platform som ska ersätta nuvarande Refitplattformen) lanserats.

En ny EU kommisionär, Maroš Šefčovič, har till uppgift att arbeta med regelförenkling i hela EU.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar