EU fokuserar på regelförenkling

rubber stamps marked with regulations and rules

Den nya EU-kommissionen har lanserat sitt program och glädjande nog inkluderar det en agenda för regelförenkling. Konkret skall principen ”en-in-en-ut” (OIOO – One-In-One-Out), en ny plattform för regelförenkling (”Fit-for-future platform som ska ersätta nuvarande Refitplattformen) lanserats.

En ny EU kommisionär, Maroš Šefčovič, har till uppgift att arbeta med regelförenkling i hela EU.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr