Är 3:12 reglerna i fara igen?

sedlar_med_vag_312regler

Det ryktas nu om att en stor skattereform börjar ta form på finansministerns bord. Det är en överenskommelse i januariavtalet att en större skattereform skall utformas som bättre speglar vår samtid än den som skapades för ett par decennier sedan.

Finansministern har de senaste åren gjort flera uttalanden om kapitalskatter och 3:12 regler som som enligt henne gynnar företagare otillbörligt. Därför ligger det i farans riktning att den kommande skattereformen kommer att föreslå förändringar i 3:12 reglerna. Det är därför viktigt att Företagarförbundet och andra företagarorganisationer är på tårna och bildar opinion mot försämringar av 3:12. Att försämra dessa vore att försämra företagsklimatet vilket är lika med färre arbetstillfällen och mindre skatteintäkter. Då startar en nedåtgående spiral som kan leda till ytterligare skattehöjningar vilket leder till att det lönar sig sämre att både arbeta och driva företag.

Därför är det bra att företrädare från Liberalerna redan nu är vaksamma på detta och redan nu motsagt sig försämringar i 3:12 och lovat att fälla en skattereform som innehåller åtgärder som riskerar att leda till ett sämre företagarklimat.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr