Ett förstärkt jobbskatteavdrag

FöretagarFörbundet anser att ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag är fel prioritering givet det rådande ekonomiska läget. FöretagarFörbundet hade hellre än ytterligare en satsning på att öka utbudet av arbetskraft velat se skattelättnader inriktade på att förstärka efterfrågan på arbetskraft.

Att bekämpa arbetslösheten måste rimligen vara ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken i dagsläget. Den senaste tidens kraftiga ökning av arbetslösheten beror huvudsakligen på att den ekonomiska krisen medfört stora uppsägningar samtidigt som antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingen har minskat kraftigt.FöretagarFörbundet hade därför hellre än ytterligare sänkningar av inkomstskatten sett en satsning på att sänka arbetsgivaravgifterna. En sådan åtgärd hade betytt en avsevärd kostnadslättnad för arbetsgivarna.

Permanent sänkta arbetsgivaravgifter har omedelbar effekt på arbetsgivarnas beslut när det gäller att behålla anställda eller att nyanställa. Det innebär i sin tur att kraften i nedgången på arbetsmarknaden dämpas omedelbart. Dessutom snabbas återhämtningen på genom att det blir billigare för arbetsgivarna att återanställa personal när konjunkturen vänder uppåt.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar