2009_09_Aterhamtningspaket-1254233377749Allt eftersom att det ekonomiska och politiska läget förändras uppdaterar vi vår lista på förslag för att möta den ekonomiska krisen. Förslagen ska inte ses som en alternativ ekonomisk politik, utan som en lista där politikerna kan hämta förslag som snabbt stärker småföretagande och sysselsättning.

I den senaste versionen, “FöretagarFörbundets återhämtningspaket”, uppdaterar vi bland annat vårt förslag till sänkt arbetsgivaravgift med den modell för ett rejält grundavdrag vi tog fram i vår rapport “Sänkt arbetsgivaravgift är möjlig”.

Dessutom lägger vi fram vårt förslag till “krångelstopp” – det behövs inte nya pålagor som exempelvis tvångsskrotning av alla kassaapparater i landet – Sveriges småföretag har det tufft nog redan.

Läs rapporten 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.