Enmansföretagen ser dystert på framtiden

Upset frustrated young man reading bad news in postal mail letter paper document sit at home table, depressed stressed guy worried about high bill tax invoice, overdue debt notification money problem

Enligt en ny undersökning som skall följa gruppen enmansföretag så är dessa företagare pessimistiska inför de kommande tre månaderna.

Enmansföretag är den enskilt största gruppen företag i Sverige. De uppgår till drygt 800 000 stycken, eller tre fjärdedelar av hela företagsstocken. De är enligt SEB dåligt representerade i de stora undersökningar som görs bland företagen och startar därför en månatlig undersökning för att ta tempen bland landets enmansföretag.

Enligt undersökningen är det 17 procent som tror på en positiv utveckling de närmaste tre månaderna medan 18 procent tror på en negativ utveckling av sitt företag. 61 procent tror på en oförändrad utveckling.

Stödåtgärderna har varit många men i flera fall har de nått företagare för sent eller inte alls, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Omsättning, likviditet och arbetstid har även dessa haft en negativ utveckling den senaste månaden jämfört med föregående månad, Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Under december ligger omsättningen på minus 22 enheter, likviditeten på minus 9 enheter och arbetstiden på minus 18 enheter.

— SEB:s Företagarindikator visar att företagarna fortfarande är oroliga och ser ganska dämpat på utvecklingen de kommande tre månaderna. Det antyder att de svaga ekonomiska utsikterna på kort sikt fortfarande överskuggar de lite mer positiva nyheterna på medellång sikt, till exempel vaccinnyheterna, säger Américo Fernández.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr