Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska utvärdera och förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Av Sveriges drygt en miljon företag är nästan 70 procent enskilda firmor. Det är viktigt att det finns ett enkelt regelsystem för denna första och minsta företagsform, menar regeringen.
Anita Saldén Enérus utses som särskild utredare. Hon är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

I sammanfattningen av direktiven läser vi att särskilt reglerna om räntefördelning och expansionsfonder uppmärksammas. Utredaren ska också, i den mån det bedöms som nödvändigt för att uppnå största möjliga förenkling och ett ändamålsenligt resultat, överväga enstaka frågeställningar inom bokföring och redovisning som kan ha betydelse för beskattningen av de aktuella företagsformerna.
Från FöretagarFörbundet ser vi det som positivt att regeringen nu tar tag i regelförenklingar och hoppas att utredningen verkligen leder till verkliga åtgärder.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.