Enklare skatteregler för enskilda firmor

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska utvärdera och förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Av Sveriges drygt en miljon företag är nästan 70 procent enskilda firmor. Det är viktigt att det finns ett enkelt regelsystem för denna första och minsta företagsform, menar regeringen.
Anita Saldén Enérus utses som särskild utredare. Hon är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

I sammanfattningen av direktiven läser vi att särskilt reglerna om räntefördelning och expansionsfonder uppmärksammas. Utredaren ska också, i den mån det bedöms som nödvändigt för att uppnå största möjliga förenkling och ett ändamålsenligt resultat, överväga enstaka frågeställningar inom bokföring och redovisning som kan ha betydelse för beskattningen av de aktuella företagsformerna.
Från FöretagarFörbundet ser vi det som positivt att regeringen nu tar tag i regelförenklingar och hoppas att utredningen verkligen leder till verkliga åtgärder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr