En politisk agenda som inkluderar företagen?

Almedalen val2018

Mindre än 80 dagar kvar till valet och partierna är fortfarande tysta. Tysta med vad de vill i olika frågor och framförallt väldigt tysta med vad de vill för småföretagen!
Den enda fråga där politikerna är någorlunda tydlig med vad man vill är, man vill ha makten! Och där är alla överens, hur skall vi kunna välja då?

Om några veckor startar politikerveckan i Almedalen. Då om inte förr måste partierna och deras företrädare börja tala om vad det faktiskt VILL åstadkomma efter valet så vi väljare och småföretagare kan göra ett välgrundat val. Företagarförbundet Fria Företagare har tre tydliga krav på näringspolitiken efter valet. Det skall bli tryggare, enklare och bättre att driva företag i Sverige. De parti som lovar detta och åstadkommer förändringar kommer att bidra till mycket nytta för Sverige. 8 av 10 jobb skapas i småföretagen och genom att underlätta för dessa så löses stora samhällsutmaningar samtidigt som fler skattekronor genereras! Skattekronor som i sin tur kan komma till god användning för att stärka den lite ”slitna” välfärden.
Konkret betyder frågorna:

ENKLARE – Mindre Regelkrångel
För företag är regelkrångel och onödig administration av ondo. Varje timma som företagare tvingas lägga på administration är förlorad intäkt, och förlorad intäkt är förlorad möjlighet till expansion, utveckling och förlorad möjlighet att anställa. Därför vill vi se konkreta initiativ till förenkling för att driva företag. Det senaste decenniet har det gjorts mycket för att det skall vara enkelt att STARTA företag, det är också enkelt idag. Nu måste arbetet fortsätta för att göra det enkelt att DRIVA företag. Följande kan och bör förenklas:

  • Personalliggare ”gör om gör enklare”
  • Förenkla skatteredovisning
  • Gå från ord till handling beträffande ”en väg in”
  • Reformera bokföringslagen så att bokföringen får lov att lagras digitalt
  • Gör det ännu enklare att anställa

60 procent av företagen har angett att de kan spara upp till 6 timmar per månad med enklare regler. Sex timmar i månaden motsvarar nästan två arbetsveckor per år! Det kostar alltså företagen 3 miljarder kronor i månaden. Eller 36 miljarder på ett år. Pengar som kunde gör stor nytta för tillväxt och jobbskapande istället för administration.

TRYGGARE – Digital säkerhet och fysisk
Säkerheten i samhället har aktualiserats från de flesta partier under denna mandatperioden och även förra. Hot från omvärlden har drivit på satsningar på vårt försvar, säkerheten i lokalsamhället har stått i fokus och satsningar på polisen har gjorts och det lovas fler. Det är bra, att man kan driva företaget utan rädsla för inbrott, rån och överfall är ett minimum för en rättsstat. Ett växande hot mot företagen är också cyberkriminalitet. Bolagskapningar, ID-kapningar, digital utpressning, hackande av datorer för att komma över lösenord och inloggningar etc.
Här måste insatser göras på flera plan: Förebyggande information, rättsväsendet måste uppdateras, polisen utbildas, samarbeten internationellt måste etableras och intensifieras. Politiken måste gå från att vara reaktiv till att proaktivt arbeta med dessa frågor för att skydda företagen och invånarna. Vi kräver en proaktiv agenda mot cyberkriminalitet efter valet. Vilket parti visar upp denna?

BÄTTRE (för företag och Sverige) – Trygghetsregler bör ersätta turordningsregler
Flera företrädare har aviserat att man vill förändra LAS och göra det enklare att rekrytera och kompetensväxla personal. Företagarförbundet har föreslagit att man skrotar turordningsareglerna och skapar TRYGGHETSREGLERNA som bygger på att kompetens ger trygghet snarare än antalet arbetade år. Det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen ger den anställde rättvis trygghet och skapar i sin tur ett livskraftigt utvecklande företag som därmed tryggar företaget och dess anställda. Detta är en naturlig utveckling av anställningstryggheten som är anpassad till nutiden istället för turordningsreglerna som anpassades för arbetsplatser för flera decennier sedan…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr