Egenföretagare mer nöjda med sitt jobb än anställda

95,8 procent av egenföretagarna är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete enligt en färsk undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB). Andelen anställda som är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete är något lägre – 87,8 procent. Anställda män är aningen mer nöjda (88,7%) jämfört med anställda kvinnor (86,9%).

Balansen mellan jobb och arbete

Företagare anger att de har svårare att koppla av från arbete på fritiden jämfört med vad de anställda har. 49 procent av egenföretagarna anger att de har svårt att koppla jobbet på fritiden medan motsvarande siffra för anställda är 34 procent.

Kanske finns det en koppling med hur mycket kontakt man har med arbete även på fritiden? 77,9 procent av egenföretagarna anger att de varje vecka har kontakt med företaget även på sin fritid. Endast 48 procent av de anställda anger att de har kontakt med jobbet även på fritiden. Båda siffrorna visar på hur arbete och fritid ändå smälter samman för väldigt stor andel av befolkningen.

Missnöjda

En stor andel både företagare och anställda angav att de var ganska nöjda eller missnöjda med sitt arbete. Samtidigt så anger 5,3 procent av de anställda att de är ganska eller mycket missnöjda med sitt arbete, medan motsvarande siffra för egenföretagare endast ä 1,1 procent.

Slutsatsen är att egenföretagare är aningen mer nöjda med sitt arbete trots att det kräver mer tid av deras fritid och innebär att de har väsentligt svårare att koppla av jämfört med anställda.

Jämför själv i SCBs databas

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar