Driv inte ut åkare och åkrar ur Sverige!

[one_half]

Regeringens förslag att höja dieselskatten med 40 öre är ett dråpslag mot många småföretagare inom bland annat transportnäringen och jordbruket. Effekten blir att svenska åkare drivs ur landet och att svenska åkrar hamnar i träda.

Vad betyder då en ensidig svensk sänkning i praktiken? Istället för att sänka totalutsläppen av koldioxid hamnar åkerier och jordbruk i andra delar av EU. Där är bränsleskatterna ofta redan mycket lägre än i Sverige.

Franska jordbruk eller polska åkerier är inte särskilt mycket renare än sina svenska kollegor. Snarare tvärtom.

– Självklart ska vi värna om miljön men en effektiv klimatpolitik måste istället för ensidiga åtgärder bygga på att åtminstone EU-länderna tillsammans genomför åtgärder för att minska utsläppen, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Trots stor optimism kommer många småföretagare att drabbas av krisen/lågkonjunkturen direkt eller indirekt. Småföretagarna är tuffa, även i tuffa tider. Men de är inte oövervinnliga och en höjning av dieselskatten kommer att slå hårt mot en redan ansträngd grupp företagare. Vi behöver generella åtgärder för att förbättra villkoren för alla småföretagare i Sverige.

[/one_half]

[one_half_last]

– Om regeringen nu trots allt kommer att genomföra en höjning av dieselskatten så måste svenska småföretagare kompenseras genom en sänkning av egen- och arbetsgivaravgifterna, säger Per Lidström, förbundsordförande.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström, förbundsordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
e-post: per.lidstrom@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag med mellan noll och nio anställda. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
För mer information se: www.ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr