FöretagarFörbundet svarar på remissen Delbetänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Styr samverkan – för bättre service för medborgarna

Hämta remissen som word-dokument