I år kommer Skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot och rutarbete i vissa branscher.

– Vi ser i våra undersökningar att förtroendet för skattesystemet är högt. Att det finns en bred vilja att göra rätt för sig är grunden för att skattesystemet fungerar. Men vi vet också att vi behöver en aktiv kontroll riktad mot de som av olika skäl inte betalar rätt skatt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Skatteverket berättade på ett webbsänt presseminarium om trender och branscher där man bedömer att särskilda kontroller krävs för att skydda seriösa företag och motverka osund konkurrens.

För rot och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april. Skatteverket informerar om och kommer även kontrollera hur företagen genomför förändringen.

Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister, samt på tjänster där kontant betalning är vanligt. Skatteverket lämnade igår även förslag till regeringen om att utländska företag utan fast driftställe i Sverige också ska omfattas av kravet på kassaregister.

Momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel är ett problem som växt de senaste åren, därför kommer Skatteverket särskilt att granska bland annat handel med elektronikvaror.

Skatteverket granskar i år särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner.

Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten fortsätter. Det finns en bred samverkan mellan myndigheter som är nödvändig för att stävja organiserad brottslighet, som förutom annan brottslighet även kan innehålla skattebrott.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.