Det våras för handeln!

happy african american shop assistant looking at blonde customer in boutique

Handelsmännen i Sveriges butiker har efter att restriktionerna släppt blivit alltmer optimistiska till framtiden. Men fortfarande är handelns optimism inte på nivå med före pandemin. Det visar Svensk handels Handelsbarometer i februari.

Handelsbarometern mäter bland annat ”framtidsindex” som i februari stiger till 95,8, vilket är 6,9 procentenheter högre än i januari. Basnivån på 100 är det dock fortfarande en bit upp till.

Det är flera skäl till det, och att pandemin fortfarande påverkar många i branschen är tydligt, men ett annat skäl är också att man befarar att konkurrensen kommer att öka.

”Detta i kombination med hög inflation dämpar samtidigt förväntningarna inom handeln”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, i ett skriftligt uttalande.

Handeln mest positiva
E-handlarnas optimism är tydlig och indexbland dem landar på 103,2, vilket dock är en minskning med 5,8 procentenheter från januari.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr