”Det finns en färdig lösning för mindre bryggerier”

Bild bryggerier

Landets mindre bryggerier lider av prisökningar på allt från energi och transporter till råvaror och förpackningar. Något som skulle kunna mötas med en lägre skatt likt den som finns i de flesta andra EU-länder.

Claes Wernersson har bryggt öl på Västgötaslätten sedan 2005. Hans företag Qvänum Mat & Malt har fem anställda och finns representerat på Systembolaget med 14 olika ölsorter och 5–6 olika slags brännvin. Dessutom brygger man ytterligare cirka 25 unika öl som olika restauranger säljer under eget namn, bland annat Operakällaren i Stockholm.

– Som många andra småföretag är vi hårt ansatta av de ökade kostnaderna, säger Claes. Elen har blivit dyrare, råvaror och transporter likaså. Lokalerna värms med biobränsle, men även pellets har rusat i pris. Destillering och bryggning sker med förnybar el från sol, vind och vatten.

Antalet mikrobryggerier i Sverige har ökat kraftigt på senare år. Av landets drygt 500 bryggerier har nästan alla färre än tio anställda. Det innebär att tusentals personer arbetar i en bransch som är viktig för en levande landsbygd, då den även bidrar till att sysselsätta snickare, elektriker, rörmokare och andra yrkesgrupper. 

– Det finns en färdig lösning som skulle hjälpa mindre bryggerier, säger Claes. I de flesta EU-länder betalar nämligen småbryggerier en lägre skatt, något som stöds av EU:s alkoholskattedirektiv. Men i Sverige tror man att lägre skatt på hantverksöl riskerar att öka alkoholkonsumtionen.

För Qvänum Mat & Malt skulle en skatt på europeisk nivå betyda ett ökat resultat med i storleksordningen 600–700 000 kronor per år.

– Just nu skulle det behövas för att möta de ökade kostnaderna. Men i ett stabilare läge skulle vi kunna anställa och satsa på export. Det finns ett stort internationellt intresse för svenska hantverksdrycker.

Samtidigt som prisökningarna gör att många mindre bryggerier har problem, är också tillgången på vissa insatsvaror begränsad.

– Det beror bland annat på att Ryssland är ute ur leken, så trycket på västeuropeiska leverantörer har ökat. Jag beställde till exempel glasflaskor för 14 dagar sedan, men har inte ens hört något från leverantören ännu.

Trots svårigheterna tror Claes Wernersson att det egna företaget reder ut situationen. 

– Vi är förhållandevis gamla i branschen, har goda och långa kundrelationer samt en stabil ekonomi. Men jag vet att många av våra kollegor är djupt oroliga. För dem som får problem med likviditeten väntar sannolikt tuffa förhandlingar med banken och en osäker framtid.

Text: Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr