Det är inte en vänstersväng, det är en tvärbroms!

Mats och Mathias 2021

Det har kommit flera utspel den senaste tiden om höjda kapitalskatter, om slopat RUT-avdrag, om höjd fastighetsskatt och förändringar i 3:12 reglerna. Magdalena Andersson har vid flera tillfällen antytt att kapitalskatterna måste justeras upp för att betala notan för krisstöden, och under en digital konferens med Svenskt näringsliv och DI sa finansministern att Sverige har historiskt haft ganska generösa regler som ger möjlighet att plocka ut kapital obeskattat. Nu senast meddelade Anders Ygeman att Socialdemokraterna i Stockholm vill driva igenom höjda kapitalskatter på partiets höstkongress. Dessa uttalanden pekar på en trend inom socialdemokratin och är ett sätt att bygga upp retoriken inför valet om ett och ett halvt år. Kritiker talar om en tydlig vänstersväng för att samla det socialdemokratiska partiet inför kongressen och valrörelsen. Då är skattehöjningar en av de frågor som är lätt att hitta enighet i och komma överens om i partiet. 

De flesta hoppas och tror säkert att pandemin skall vara över när det är dags att gå till val i september 2022. Men eftersläckningen på alla de företag som kämpat med blod, svett och tårar kommer att hålla i många år efter pandemin. Företag som tömt sin kassa, för att klara krisen, företag som betalt löner för att behålla anställda under permittering mot löften om stöd men som när det väl kom till kritan inte fått någon hjälp. Företagare har lånat in kapital från banker, Almi, släktingar, blancolån, lån på husen för att få företaget att överleva. Kommer de att klara sig eller blir det en konkursvåg under 2022 som många ekonomer och revisorer varslar om? 

Jobben finns i små och medelstora företag

Det är viktigt att dessa överlever. Det är nämligen i dessa företag som jobbskapande måste ske. 250.000 arbetstillfällen kommer inte att skapas i storföretagen. Det skulle nämligen krävas att dessa 1000 företag skulle öka sin personalstyrka med 25 procent. Att Volvo skulle anställa 7000 personer. Det är ingen sannolik utveckling. Om man istället vänder blicken mot de drygt 1,1 miljon små och medelstora företag vi har i Sverige skulle det krävas att vart fjärde företag anställde EN person! Med den kalkylen borde det vara självklart för varje ansvarstagande politiker att fundera på hur vi i Sverige skall stimulera dessa. Inte försvåra ytterligare för deras verksamhet. 

”Att Magdalena Andersson som finansminister i kölvattnet av krisen vill försämra incitamentet för jobbskapande är oerhört märkligt och svårt att förstå. Säger Mathias Rebane Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet”

Skattehöjningar för företagen blir ett slag mot jobben

Skattehöjningar för företagande blir inte en fråga om höger eller vänstersväng inom partipolitiken. För företagen handlar detta om en tvärbroms för utveckling och jobbskapande. Därför blir det märkligt att tala om: ”omstart”, ”återstart”, ”få fart på hjulen” och i nästa mening tala om denna ”tvärnit” som skattehöjningarna innebär.

Kapitalkostnaden för små- och medelstora företag är redan idag 2–3 gånger högre än för stora noterade företag. Att ytterligare höja kostnaden på kapital blir då förödande för företagande, jobbskapande och därmed även för skattebasen. Säger Henrik Kristensen, ekonomie doktor och Vd Nordiska Värdepappersregistret. 

Småföretagarkommission och småföretagarminister

Tillsätt en kommission för att stimulera småföretagandet och jobbskapandet i dessa. Utse även en småföretagaminister som får till uppgift att underlätta tillväxten av dessa 1 miljon småföretag redan nu för att påskynda återhämtningen efter Corona och sätt på allvar igång arbetet med att nå Europas lägsta arbetslöshetgrad.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet
Mats Assarsson, förbundsordförande, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr