Ansökan för omställningsstöd mars -april öppnar snart

EU-kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021. Därmed kan ansökningarna för de två stödperioderna öppna.

6 april för ansökningar avseende mars

3 maj för ansökningar avseende april

  • Omställningsstödet kan sökas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019.
  • Stödet ersätter fasta kostnader
  • Subventionsgraden är 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Se räkneexempel nedan.
  • Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021.

Räkneexempel subventionsgrad

Omställningsstödets storlek beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med stödperiodens täckningsbidrag och därefter multipliceras mellanskillnaden med 0,9, alltså 90 procent.

Så här räknar du: (summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) × 0,9

Tidigare omställningsstöd

För perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 kan omställningsstöd sökas fram till den 31 april

Läs mer på regeringens hemsida

Ansökan görs på skatteverket

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar