Den danska modellen ”Flexicurity”

I samtal om reformering av LAS så nämns den danska modellen ”Flexicurity” ofta. Kritikerna som värnar ett oförändrat LAS och oförändrade turordningsregler menar att anställda kommer att förlora sin trygghet om LAS förändras. Men i Danmark känner anställda trygghet med ”Flexicurity”. Vad innebär då den danska modellen?

Modellen har kommit i fokus sedan Danmark utmärkt sig som ett land som har lyckats halvera sin arbetslöshet sedan 1993, har en jämförelsevis låg ungdomsarbetslöshet och en hög rörlighet på arbetsmarknaden. Flexicurity förenar flexibilitet på arbetsmarknaden (”flexibility”) med ett socialt skyddsnät vid arbetslöshet (”security”). Danskarna menar att näringslivet förändras hela tiden och att företag och medarbetare är kapabla och villiga att söka sig nya vägar.

Flexicurity-modellen bygger på att det ska vara så enkelt och riskfritt som möjligt för en arbetsgivare att anställa, samtidigt som risken för den anställde av att återkommande byta jobb också ska vara låg.

Rörligheten på den danska arbetsmarknaden är hög. En tredjedel av dem som arbetar byter jobb under ett år. Man vågar säga upp sig. Och man gör det i förlitan på att man får ett nytt jobb. Danska arbetstagare har i en undersökning från Center for European Policy Studies visat sig vara mest trygga i Europa med sin arbetssituation.

Se video om Flexicurity här

Läs mer om flexicurity här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar