Danskarna räddar 500 företag per år undan onödig konkurs.

Stressed tired businesswoman exhausted overwhelmed at desk with laptop and crumpled paper. Frustrated girl journalist or entrepreneur suffer from lack of ideas for problem solution or creative crisis

De senaste åren har varit svåra för många företagare på grund av pandemin, krig i Europa, ökade elpriser, höjda ränte- och bränslekostnader, hög inflation och lågkonjunktur. Juridikprofessor Marie Karlsson-Tuula menar att medan yttre faktorer är utom företagarnas kontroll, kan de påverka inre faktorer för att förbättra lönsamheten. Hon påpekar att långsiktiga hyresavtal ofta blir kostsamma och rekommenderar företagare att förhandla fram bättre avtalsvillkor.

Fler faktorer som kan påverka företagets ekonomi negativt är överanställning eller minskad efterfrågan på produkter eller tjänster. Företagare kan känna skuld och skam över att misslyckas, vilket leder till att de ofta ignorerar problemen. Civilekonom Bengt Hedberg, som har arbetat med att rädda företag i över 20 år, bekräftar detta.

I USA ses konkurs som en erfarenhet, medan det i Sverige ofta ses som ett misslyckande. Bengt och Marie menar att med rätt rådgivning och planering skulle många småföretag kunna undvika konkurs. Tyvärr finns det aktörer som inte har incitament att rädda företag, vilket leder till att många potentiellt framgångsrika företag förloras.

Early Warning för minskade konkurser

Ett system som har visat sig effektivt i Europa är Early Warning System, som med hjälp av konsulter och experter går in och hjälper företag i kris. I Danmark räddas omkring 500 företag per år från konkurs genom detta system, vilket finansieras av staten och är kostnadseffektivt tack vare frivilliga rådgivare.

Marie Karlsson-Tuula ger följande råd för företag i ekonomiska svårigheter:

  1. Låt en rådgivare regelbundet granska företagets ekonomiska flöde.
  2. Ställ obekväma frågor om företagets verksamhet och behov.
  3. Minska kostnaderna genom att dra ner på de största utgiftsposterna som personal och lokaler.
  4. Förhandla med borgenärer om att sänka skulderna.
  5. Ansök om konkurs vid behov hos Tingsrätten.
  6. Känn ingen skam över konkurs; se det som en lärdom.

Teamet bakom Företagande.se har försökt att få finansiering för att hjälpa svenska småföretagare genom ett liknande system som Early Warning, men har mött svalt intresse från svenska myndigheter och organisationer. De uppmanar till vidare diskussion och stöd för att implementera ett system som kan rädda svenska småföretag från konkurs och ekonomiska problem.

Läs mer på företagande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr