Facken vill inte lagstifta om arbetstidsförkortning

Businesswoman put holiday on calendar to make company 4 day work week. Reduce working day to increase efficiency and productivity, flexible work day for employee benefit. Flat vector illustration.

Inför industrins avtalsförhandlingar nästa år är debatten om arbetstidsförkortning intensiv. Unionen och IF Metall motsätter sig förslag om lagstiftad arbetstidsförkortning och framhåller att dessa frågor bör hanteras av arbetsmarknadens parter själva. Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt säger i en artikel i Tidningen näringslivet att arbetstidsfrågor är en del av lönebildningen och ska hanteras utan statlig inblandning. Tomas With, vice ordförande för IF Metall, anser att arbetstiden är en avtalsfråga och inte en politisk fråga.

Det politiska trycket kommer från Miljöpartiet och delar av LO och Socialdemokraterna som vill göra detta till en valfråga 2026. Men Unionen och IF Metall vill inte lagstifta och hävdar att de redan levererar arbetstidsförkortningar genom avtal, såsom delpension och kortare arbetstid för skiftarbetare. De anser att dessa frågor bäst hanteras genom förhandlingar och att arbetstiden redan har kortats vid varje avtalsrörelse.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr