Äntligen omställningsstöd till de minsta företagen – enskilda firmor

Smiling white female trainee in clothing design studio

Torsdagen 5 november fattade regeringen äntligen beslut om att ge de minsta företagen stöd under Corona krisen. Stödet träder måndag 9 november och kan sökas för tre olika perioder under 2020, med olika krav på omsättningstapp.

Mars – april. För de enskilda firmor som tappat mer än 30% av nettoomsättningen jämfört med motsvarande period under 2019

Maj. För de enskilda firmor som tappat mer än 40% av nettoomsättningen jämfört med maj 2019

Juni – juli. För de enskilda firmor som tappat 50% eller mer under perioden jämfört med motsvarande under 2019.

Omsättningsminskningen skall vara orsakad av Coronakrisen.

Upp till 75 procent av omsättningstappet i bidrag

Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stödet kan maximalt uppgå till 120 000 kr per stödberättigad mottagare under perioden Mars-juli.

Länsstyrelsen fattar beslut om stöden och Boverket hanterar utbetalningar.

Läs mer på regeringens hemsida här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr