Äntligen omställningsstöd till de minsta företagen – enskilda firmor

Torsdagen 5 november fattade regeringen äntligen beslut om att ge de minsta företagen stöd under Corona krisen. Stödet träder måndag 9 november och kan sökas för tre olika perioder under 2020, med olika krav på omsättningstapp.

Mars – april. För de enskilda firmor som tappat mer än 30% av nettoomsättningen jämfört med motsvarande period under 2019

Maj. För de enskilda firmor som tappat mer än 40% av nettoomsättningen jämfört med maj 2019

Juni – juli. För de enskilda firmor som tappat 50% eller mer under perioden jämfört med motsvarande under 2019.

Omsättningsminskningen skall vara orsakad av Coronakrisen.

Upp till 75 procent av omsättningstappet i bidrag

Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stödet kan maximalt uppgå till 120 000 kr per stödberättigad mottagare under perioden Mars-juli.

Länsstyrelsen fattar beslut om stöden och Boverket hanterar utbetalningar.

Läs mer på regeringens hemsida här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar