Anställa sommarjobbare under 18 år

Little girl, farm and agriculture in green harvest for sustainability, organic and production in nature. Portrait of child holding crops in sustainable farming in the countryside for natural resource.

När du anställer personer som inte fyllt 18 år finns särskilda arbetsmiljöregler för minderåriga som begränsar bl.a. arbetsuppgifter och arbetstider på ett annat sätt än för vuxna. Nedan hittar du regler för tider och skatter som gäller om du har sommarjobbare under 18 år.

Du hittar utförlig information om detta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Barn 13-15 år

När man är 13-15 år får man inte arbeta med tunga lyft, försäljning av produkter som tobak eller alkohol och man får inte heller arbeta i farliga miljöer. I övrigt är det bra att komma ihåg följande om du vill veta vad som gäller för jobb för barn.

 • Man får inte arbeta mer än sju timmar per dag under skollov. (under skoltid max 2 tomat per dag och max 12 tim under en skolvecka) 
 • Arbetspass får inte börja förrän kl. 06:00 och måste sluta senast kl. 20:00. 
 • Barn får inte arbeta mer än 35 timmar i veckan.

Ungdomar som är 16-18 är

När man har kommit upp i den övre tonåren får man fortfarande inte arbeta i riskfyllda miljöer.

 • Ungdomar får inte arbeta mer än åtta timmar per dag. Undantag till denna regel kan komma men man får aldrig överstiga en arbetsvecka på 40 timmar.
 • Arbetspass får inte börja förrän kl. 06:00 och måste sluta senast kl. 20:00. eller starta tidigast kl. 07:00 och då sluta senast kl. 23:00.
 • Man får inte arbeta nattpass. 

Försäkringar

Det finns inget lagkrav på försäkringar. Om företaget har kollektivavtal finns regler om försäkringar i kollektivavtalet, tänk på att kontrollera omfattningen om barnet till exempel arbetar deltid.

Lön och ersättning?

Löner varierar beroende på arbetsgivare och bransch. Exempelvis Lön för en

 • 13 åring, Här varierar uppgifterna på nätet stort, mellan 30 – 80 kr per timma
 • 14 åring, Här varierar uppgifterna på nätet stort, mellan 50 – 90 kr per timma
 • 15 åring, Här varierar uppgifterna på nätet stort, mellan 60 – 100 kr per timma
 • 16 åring varierar mellan 70 – 100 kr,
 • 17 åring, varierar mellan 74 – 104 kr
 • 18 åring, varierar mellan 109 – 152 kr

allt enligt sommarjobb.se

Sammanställlning på olika löner till ungdomar

Skatt på lön till barn och ungdomar

Den som tjänar 22 208 kronor (2023) eller mer per år, ska betala skatt. Den som tjänar mindre behöver inte betala skatt. Det kan vara svårt att veta i början av året om gränsen nås eller inte. Men den ungdom som med säkerhet vet att beloppet inte kommer överskrida 22 208 kronor kan fylla i den här blanketten, ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”, och lämna till sin arbetsgivare.

Den som betalar för mycket skatt får ju tillbaka det året efter men som ung kan det ju vara skönt att få behålla hela sin lön direkt, om personen vet att hen har rätt till det. Även semesterersättning och löneförmåner räknas som inkomst. 

Du som arbetsgivare ska lämna individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till personen ifråga. Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret.  För löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

Information och blankett om Sommar och extrajobb på Skatteverkets webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr