Hur skyddar jag mitt företag vid skilsmässa?

Ina Gärdlund

Som företagare och gift är det viktigt att på flera sätt skydda sitt företag och värdet på företaget. Ett sätt är att göra företaget till enskild egendom i äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom att det förordnas i ett testamente, gåvobrev eller att gifta makar skriver ett avtal (äktenskapsförord) och bestämmer vilken egendom som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. 

Vid skilsmässa ska en bodelning upprättas mellan makarna och den ska omfatta alla tillgångar som fanns den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (brytdagen). Om någon av makar på brytdagen äger ett företag, exempelvis ett aktiebolag, så ska aktierna i aktiebolaget värderas och bodelas om aktierna är giftorättsgods. Aktierna ska tas upp till marknadsvärde och fördelas värdemässigt mellan makarna. Det kan innebära att den som äger företaget (aktierna) antingen måste dela med sig av hälften av aktierna till den andra maken, eller kompensera den andra maken ekonomiskt för värdet på hälften av aktierna. 

Om företaget är enskild egendom ska nettovärdet på företaget inte ingå i bodelningen utan behållas av ägaren utan ekonomisk kompensation till den andra maken. 

Är man flera delägare i ett bolag är det också viktigt att skriva ett aktieägaravtal (ett avtal mellan delägarna i bolaget) där det bl.a. kan regleras att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom äktenskapsförord. Om någon delägare missar detta finns det en risk att delägarens maka/make erhåller andelar i bolaget i och med en skilsmässa, vilket kan få stora konsekvenser för bolaget och dess övriga delägare.

Ina Gärdlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr