6 av 10 arbetar INTE hemifrån alls

Hemarbete som tog fart under pandemin och ibland framstod det i medier som om alla jobbade hemifrån. Det var såklart inte fallet, i de flesta yrken är det i stort sett omöjligt med hemarbete. SCBs undersökning visar att hemarbete förekommer främst inom olika akademikeryrken.

Den nya statistiken från SCB visar att andelen som INTE arbetar något alls hemifrån varierat mellan 70,9 och 61,3 procent mellan juli 2022 och mars i år. Bland sysselsatta som arbetade hemifrån var det vanligast att göra det mindre än hälften av arbetsdagarna.

– Hemarbete är vanligast bland sysselsatta i yrken som kräver fördjupad högskolekompetens. Av dessa arbetade 26 procent hemifrån minst hälften av arbetsdagarna, säger Krister Näsén, statistiker på SCB.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar