Bostadsbyggandet bromsar upp rejält

building house on blueprints with worker - construction project

Under många år har bostadsbyggandet gått på högvarv och behovet av fler och bostäder är fortsatt stort. Men kombinationen av höga priser för råvaror, energi, och transporter för bostadsbyggarna och sämre köpkraft hos konsumenterna är en rejäl bromskloss för byggandet.

”Sverige går mot en långvarig samhällsbyggnadskris”, skriver Veidekke i sin senaste rapport, som de gett det dramatiska namnet ”Kollaps för bostadsbyggandet”.

– Kollapsen sker nu och den kommer att bli långvarig, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör hos bygg- och anläggningsföretaget Veidekke till tidningen näringslivet.

Veidekke har räknat fram att en normalfamilj förlorat ungefär en månadslön under 2022 i köpkraft tack vare räntehöjningar och energipriser samt högre kostnader på framförallt mat, och det påverkar i stor utsträckning de marginaler som finns att investera i sin bostad, oavsett om det gäller nybyggnad eller om och tillbyggnad, på samma sätt påverkar det utrymmet för hyrekostnaden.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr