Den försenade utredningen kring 3:12-reglerna presenterades i veckan. Farhågorna om försämringar infriades tyvärr. Utredarna föreslår höjd skatt från 20 till 25 procent och dessutom sänkta underlag för lågbeskattad utdelning. Ett förslag som resulterar i höjd skatt för ca 300 000 företagare.

När Alliansregeringen en gång tillsatte utredningen så var målet att förenkla 3:12-reglerna. Men därefter har utredaren fått nya direktiv av dagens regering – höjda skatter på att bygga upp framgångsrika företag.

De entreprenörer som lägger åratal av sitt liv på att bygga upp företag som skapar arbetstillfällen och efter ett antal år äntligen genererar ett överskott ska inte få lov att ta ut den redan beskattade vinsten som utdelning utan tvingas ta ut det som lön. De pengar som finns kvar att dela ut till ägarna är dessutom beskattade en gång – med bolagsskatt.

– Utredaren tror att försämringarna för företagens ägare ska ge 4,8 miljarder i ökade skatteintäkter. Erfarenheter från tidigare försämringar visar att det sannolikt blir betydligt mindre när man väger in de skadliga biverkningarna – att färre finner det lönt att anstränga sig och bygga upp ett företag. En ännu farligare bieffekt är naturligtvis att jobben då också blir färre – 80% av alla jobb skapas i småföretagen säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare

Vi tycker att 3:12 reglerna skulle tas bort helt och hållet. Beskattning av aktieutdelningar och avyttring av aktier ska vara enhetliga med noterade aktier. En småföretagare, aktiv i sitt bolag, ska inte behöva betala högre skatt på avkastningen av sin kapitalinsats än investerare och institutionella placerare.

Ett borttagande av dessa regler skulle också ge en bättre balans mellan de risker det innebär att vara företagare och den möjliga ekonomiska belöning som kan uppkomma.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.