23000 företag kan slippa återkrav till följd av mindre rapporteringsmissar under Pandemin

Stacks of paperwork and files in the office: work overload, files management and administration concept

Regeringen beslutade i onsdags om en ny lag som skall ge de drygt 23 000 företag som fått återbetalningskrav från Tillväxtverket möjlighet att få behålla sitt stöd om återkravet beror på ”bagatellartade avstämningsmissar”. Lagen kommer att ge de 8000 som överklagat återkravet en möjlighet att få rätt om återkravet handlar om smärre misstag i rapporteringen.

– Äntligen får de som har drabbats en möjlighet att få tillbaka sina pengar. Det är väldigt positivt för de hårt kämpande företag som trodde att de hade klarat sig igenom coronakrisen men som plötsligt fick ett återkrav och i stället riskerade att gå i konkurs. Säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, till DI

Tillväxtverket har från Företagarförbundet och andra organisationer fått mycket kritik för deras fyrkantighet och oförlåtande attityd till företagens små misstag under pandemin. Många vittnar om hur smärre misstag vid bedömningen om ett företag ska få krisstöd eller inte har lett till att de inte fått utlovade stöd. Många småföretagare har känt sig maktlösa och varit djupt kritiska mot behandlingen.

Från och med 1 november gäller nya lag som ger företagen möjlighet att slippa återkraven vid mindre fel från företagens sida.

Även de som inte överklagat får en ny chans

De som inte överklagat beslutet från Tillväxtverket utan betalt återkraven får samtidigt en ny chans att bevisa att de har rätt till stöden genom att de ges möjlighet att lämna in en ny avstämning från den 1 januari till den 30 april 2022.

Ibrahim Baylan har fått nog – korttidsstödet flyttas från Tillväxtverket till Skatteverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr