Ibrahim Baylan har fått nog – korttidsstödet flyttas från Tillväxtverket till Skatteverket

Stacks of paperwork and files in the office: work overload, files management and administration concept

Skatteverket ska ta över handläggningen av stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket. Skälet är att Skatteverket redan ansvarar för ett stödsystem vid lågkonjunktur och bedöms ha goda förutsättningar för att hantera ett stort antal ärenden, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen gav den 2 september Skatteverket och Tillväxtverket i uppdrag att förbereda för att Skatteverket från 1 april 2022 ska ta över de uppgifter som Tillväxtverket hanterar enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Korttidsstödet har hjälpt tusentals anställda att få behålla sina jobb under pandemin och för de flesta företag som tagit emot stödet har det varit ett effektivt stöd för att övervintra och slippa säga upp personal. Men för många företag har den extremt långa handläggningstiden hos Tillväxtverket inneburit stora problem. Företagen korttidspermitterar personal och betalar ut löner som vanligt, men stödpengarna till dessa löner dröjer, för en del nästan ett år. För små företag som mist omsättning under pandemin har detta tärt rejält på likviditeten, ibland så långt så att korttidsstödet lett till konkurs.

Kritiken har varit stark mot Tillväxtverkets långsamma hantering och deras felaktiga tolkningar av lagen som senare rättats av förvaltningsrätten efter överklaganden från företagen har fördröjt regeringens utlovade stöd med upp till 12 månader – därför vill regeringen att Skatteverket tar över stödet till företag som infört korttidsarbete.

Skatteverket har hand om andra stöd, och myndigheten är en av de största i Sverige. Därför bedöms Skatteverkets förutsättningar att hantera även stödet för korttidsarbete som goda, enligt regeringen.

För att byta myndighet som handlägger stödet måste riksdagen godkänna överflyttningen.

Skatteverket föreslås få 7,5 miljoner kronor mer i anslag då handläggningen flyttas över, och Tillväxtverket får sitt anslag minskat med samma summa.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr