Rädda och skapa jobb – ge företagen möjlighet till återhämtningslån

Företagarförbundet Mathias

Öppet Brev till statsminister Stefan Löfven

Många har skjutit problem framför sig under pandemin och tur är kanske det. Om vi hade vetat att coronakrisen skulle försvåra livet för oss under över ett och ett halvt års tid när pandemin bröt ut så hade sannolikt många gett upp både det ena och det andra. Men människan är en överlevare och hoppet driver henne. Så även under pandemin. Så här gick mångas tankar; ”det är säkert över till sommaren”, ”när hösten kommer är allt som vanligt”, ”till våren måste det i alla fall vara över”, när vaccineringen kommer i gång så ser vi slutet på denna kris” och så vidare. Inför sommaren trodde de flesta att vaccineringen skulle nått långt och att det till hösten i alla fall skulle infalla någon sorts normaltillstånd igen. 

Idag är osäkerheten tillbaka för många. Kommer det en fjärde våg i höst? Innebär det isåfall nya restriktioner som drabbar företagens verksamheter? 

Många mindre företag har använt möjligheten att skjuta upp moms och arbetsgivaravgifter med ett så kallat tillfälligt anstånd. Men dessa lån är kortfristiga eftersom då de infördes förväntades sig alla att krisen inte skulle vara så länge. Men redan i våras har de första som sköt upp sina skatteinbetalningar fått krav på återbetalning från Skatteverket. 

Det tragikomiska med dessa anstånd är att många tvingats till dem då de utlovade permitteringsstöden dröjt obegripligt länge för många. Säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Den kortsiktiga hjälpen var bra för ett år sedan men konsekvensen är att nu skall dessa lån återbetalas och det saknas medel för att klara av detta då pengarna använts till att betala löner i väntan på korttidsstöden från Tillväxtverket. 

Ett långfristigt lån är lösningen

Dessa små företag kan omöjligtvis mitt under brinnande pandemi hinna bygga upp omsättning och överskott att betala både innevarande moms och arbetsgivaravgifter samt de framskjutna avgifterna från anstånd 2020 eller 2021. För att dessa skall ha en chans att överleva och fortsätta att sysselsätta personal och leverera tjänster och service i samhället måste långfristiga lån med nollränta erbjudas. Återbetalningstiden bör vara på mellan 5-7 år. Detta ger dessa företag chansen att återhämta sig och bygga upp resultat för att klara både återbetalning av moms och arbetsgivaravgifter samtidigt som personal kan behållas och arbetstillfällen räddas.

Återhämtningslån bygger på tre viktiga hörnstenar

 • Lånet måste bidra till soliditet i företagen.

Det kan det bli genom att långivaren tar en preferensaktie i säkerhet som ger förtur på framtida vinster i företaget. Lånet bokförs inte som en skuld och tynger därmed inte balansräkningen, vilket är viktigt.

 • Lånet måste vara långfristigt

En rimlig återbetalningstid kan variera mellan 5-10 år beroende på företags storlek och intjäningsförmåga.

 • Räntan måste vara rimligt låg

Det är inte bankerna eller långivaren som skall tjäna på dessa återhämtningslån utan det är samhället och medborgarna som skall ha nytta av dessa genom att arbetstillfällen bevaras och service och tjänster i båda stad och landsbygd bibehålls.

Tre konkreta förslag

Återhämtningslån från CSN

Låt myndigheten för studiestöd och studielån, CSN erbjuda ett återhämtningslån till företagen. CSNs verksamhet syftar idag till att erbjuda finansiering för studerande som i sin tur skall kompetensförsörja landet i framtiden. Verksamheten är vital för landets framtid och välstånd. På samma sätt är småföretagen avgörande för landets återhämtning och framtid då de i dessa företag skapas 4 av 5 nya jobb. Jobb som kommer att vara avgörande för att pressa ner arbetslösheten och därmed skapa nya skatteintäkter och bygga den svenska välfärden. 

Modell CSN

 • 50-500.000 kr i låneram
 • Återbetalningstid max 7 år
 • Ränta: 0,05% (samma som för studielånen)

Med återhämtningslånet kan företagen betala sina tillfälliga anstånd till Skatteverket och ges därmed en chans att fortsätta utvecklas och skapa arbetstillfällen istället för att skära ner på personal för att klara av att betala moms och arbetsgivaravgifter där anståndstiden nu börjar löpa ut.

Återhämtningslån från Almi 

Företaget får återhämtningslån genom en preferensaktie. 
Långivaren Almi har preferensaktien som säkerhet i företaget (blir delägare utan rösträtt)
Fördelar med återhämtningslån genom Almi.

Modell ALMI

 • Preferensaktien ger Almi förtur på framtida vinster tills stödet är återbetalt och preferensaktien återköpt.
 • Kreditvärdigheten ökar hos företagen
 • Innebär mindre risk för redan existerande krediter för företagen
 • Kan hanteras hel automatiserat digitalt

Återhämtningslån från privata låneinstitut

Flera institut erbjuder lån med Europeiska kreditfonden som garant idag. Dessa lån är emellertid ännu inte villkorade med preferensaktie som säkerhet vilket ökar företagens skuldsättning och riskerar att driva dem i konkurs, trots att de beviljats lån. Likaså har de privata långivarna svårt att erbjuda den rimligt låga ränta som företagen behöver. Ett särskilt ränteavdrag för dessa lån kan vara lösningen samtidigt som systemet med preferensaktie sätts i verket. 

Modell Privata långivare

 • Preferensaktien ger långivaren förtur på framtida vinster tills stödet är återbetalt och preferensaktien återköpt.
 • Ett särskilt ränteavdrag för dessa lån kan finansieras genom de avsatt stödmiljarder som ännu inte utnyttjats.
 • Långfristighet erbjuds redan från de privata långivarna.

Det finns fortfarande gott om pengar avsatta för att stötta dessa återhämtningslån.

Pengarna finns redan avsatta men har inte utnyttjats mycket beroende på krångliga villkor som omöjliggjort ansökningar för många företag. Tillsammans med bankers ovilja att administrera dessa lån till de mindre och ofta svårbedömda företagen kreditmässigt. Magdalena Andersson avsatte 50 miljarder till företagsakuten och endast 2,7 miljarder är utlånade (20 augusti 2021).

Företagarförbundet upprepar slutligen kravet på en småföretagarminister

Tillsätt en Småföretagarminister för att stimulera småföretagandet och jobbskapandet i dessa 1 miljon företag. Att näringsministern inte har tid eller intresse för denna brokiga grupp har visat sig gång på gång genom krisen, att Ibrahim Baylan dessutom under sommaren fick ansvar för landsbygdsministerns arbetsuppgifter då Jennie Nilsson lämnade regeringen och sin minsterpost understryker behovet av en egen Småföretagarminister. Tillsätt en minister i samband med att en ny regering utses i november då Stefan Löfven lämnar så kan återhämtningen efter Corona på allvar dras igång och arbetet med att nå Europas lägsta arbetslöshetgrad ta fart.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr