21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21_konkreta_forslag-1269617196570FöretagarFörbundet organiserar idag 35 000 företagare över hela landet. Vi arbetar för att förbättra villkoren för att starta, äga och driva företag. Vårt främsta fokus är 96 procent av Sveriges omkring en miljon registrerade företag, de med 0-9 anställda. Trots vitt skilda förutsättningar så verkar idag småföretagen under exakt samma regler och lagar som noterade storbolag.

I den här skriften har vi samlat 21 konkreta idéer som bidrar till ett allmänt bättre företagsklimat och i förlängningen också ger oss ett starkare Sverige. Utgångspunkten i
förslagen är åtgärder som i första hand gynnar småföretagen så att de ska få en rimlig chans att överleva och växa till starkare och större företag. Materialet bygger på vårt näringspolitiska handlingsprogram som mer detaljerat beskriver förslagen.

Läs skriften

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar