Företagarförbundet ger synpunkter på Rådets förordning med tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet.

Sammanfattning
FöretagarFörbundet anser att tillämpningsföreskrifterna är till fördel för användaren. Dock lämnas tolkningsutrymme i vissa fall. FöretagarFörbundet bifogar i kommentarerna sina synpunkter angående detta.

FöretagarFörbundet anser vidare att tolkningen av vad som utgör cateringtjänst bör ändras.

Slutligen lämnas kommentarer angående solidariskt betalningsansvar i vissa fall.

Hämta remissen som PDF