Företagarförbundet ger synpunkter på Rådets förordning med tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet.

Sammanfattning
FöretagarFörbundet anser att tillämpningsföreskrifterna är till fördel för användaren. Dock lämnas tolkningsutrymme i vissa fall. FöretagarFörbundet bifogar i kommentarerna sina synpunkter angående detta.

FöretagarFörbundet anser vidare att tolkningen av vad som utgör cateringtjänst bör ändras.

Slutligen lämnas kommentarer angående solidariskt betalningsansvar i vissa fall.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.