INKOMPLETT Förslag till Rådets förordning om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

Företagarförbundet ger synpunkter på Rådets förordning med tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet.

Sammanfattning
FöretagarFörbundet anser att tillämpningsföreskrifterna är till fördel för användaren. Dock lämnas tolkningsutrymme i vissa fall. FöretagarFörbundet bifogar i kommentarerna sina synpunkter angående detta.

FöretagarFörbundet anser vidare att tolkningen av vad som utgör cateringtjänst bör ändras.

Slutligen lämnas kommentarer angående solidariskt betalningsansvar i vissa fall.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr