18 procent fler nya företag!

När deceniet summeras så kan vi läsa att det startats 18 procent fler nya företag jämfört med åren mellan 2000-2010. Samtidigt så bildades det fler ännu dubbelt så många aktiebolag, hela 105 procent. Från 212 000 mellan 2000-2010 till 435 000 mellan 2010 och 2020.

Den kraftiga ökningen kan sannolikt härledas till det sänkta kravet på aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 som infördes 2010. Nu sänks kravet på aktiekapital ytterligare från 1 januari i år från 50 000 till 25 000 kr. Man kan förvänta att det ökar antalet aktiebolag ytterligare.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför det helt rätt väg att gå att sänka trösklarna till företagande i allmänhet och aktiebolag i synnerhet. Sverige behöver fler välmående företag för att fortsätta säkra sysselsättning och välfärd, säger Boo Gunnarson som är företagarexpert på Visma Spcs

Läs mer om nya kravet på aktiekapital – 25 000 här

Läs mer om utvecklingen av nyföretagande här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar