Vilka skatter har ändrats – 2024?

Hand flipping wooden block from 2023 to 2024 on stack coin in financial concepts and financial investment business stock growth.Budget planing for new year concept.

För snart en månad sen justerades en del skatter som påverkar företagare. Den 1 januari sänktes faktiskt skatten på arbetsinkomster, pension och bensin. Samtidigt höjdes den på flygresor, alkohol och tobak. Läs igenom så har du hygglig koll på vilka förändringar som skett.

Höjd skatt på alkohol och tobak 

Det är dyrare att använda tobak, nikotin och alkohol. Skatten för tobak höjdes med cirka en procent. Skatten på öl, vin höjdes med cirka åtta procent och skatt på etylalkohol, (sprit) höjs med cirka en procent.

Dyrare att flyga

En skattehöjning på mellan 76 och 504 kronor per passagerare beroende på vilken slutdestination man har. Här hittar du en lista över destinationer och vilken skatt som gäller. men kortfattat kan man säga att skatten är lägre på kortare resor inom Europa och högre på längre flygresor.

Elskatten höjs 

Energiskatten höjdes 1 januari till 53,5 öre per kWh (inklusive moms). Höjningen motsvarar 4,5 öre per kWh då energiskatten 2023 var 49 öre per kWh. Denna skattesats gäller för de flesta kunder i Sverige. För konsumenter med reducerad energiskatt motsvarar energiskatten 41,5 öre per kWh (inklusive moms) under 2024. Det gäller samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Dessutom Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.

Skatten sänks på bensin och diesel

Skatterna på bensin och diesel indexeras upp med inflationen. Men i år sänktes de samtidigt. Totalt innebar det 75 öre lägre skatt på bensin per liter (inklusive moms), medan dieseln blev 15 öre dyrare per liter (inklusive moms). Utan skattesänkningen hade dieseln blivit ytterligare 43 öre dyrare per liter. Dieseln är nu nära gränsen för EU:s minimibeskattningsnivå för diesel.
2024 sänktes även reduktionsplikten som kräver inblandning av biobränslen i bensin och diesel. Regeringens bedömning var att priseffekten av sänkningen skulle bli ca 5,50 kronor per liter diesel och ca 50 öre per liter bensin.

ISK-skatten höjs

Skatten på investeringssparkonto, ISK, höjs igen. Den nya skatten för sparande på ISK är 1,086 %. Förra året var den 0,88 % – och 2022 var den 0,375 %.

Skatten sänks på arbetsinkomster och pension

Jobbskatteavdraget förstärks under 2024 och medför en genomsnittlig skattesänkning om 2 600 kronor per person och år. Störst effekt får de hos dem med lägst inkomst. Även skatten på pension sjunker i och med förhöjt grundavdrag.
Åldersgränsen för att få ta del jobbskatteavdraget höjs från 65 till 66 år.

Arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar blir högre

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för 15-18-åringar togs bort den 1 januari. Du som har ungdomar anställda drabbas nu av högre arbetsgivaravgifter.
Skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas
Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas. Skiktgränsen är oförändrad från 2023 till 2024 på 598 500 kronor efter grundavdraget.

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

En skrotningspremie införs för 2024 och 2025 i syfte att fasa ut äldre bilar med förbränningsmotorer. Premien ska gå till den som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället. Oklart dock hur stor premien väntas bli.

Höjd gräns för ROT-avdrag  – 1 juli 2024

Taket för ROT-avdraget kommer att höjas till maximalt 75 000 kronor. Man separerar samtidigt taken för ROT- och RUT-avdrag så att du kan göra avdrag för 75 000 kronor för både RUT och ROT – totalt 150 000 kronor per person. Detta träder dock inte i kraft förrän den 1 juli 2024.


Nya Utbetalningsmyndigheten kräver rapportering

Den 1 januari startades en ny myndighet – Utbetalningsmyndigheten. 
Nu måste flera myndigheter, bland andra Skatteverket, lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr