Varför blir så få kvinnor företagare?

Under en period mellan 2007-2014 genomfördes flera olika program i statlig regi för att stimulera kvinnligt företagande, Först genom Nutek och sedan genom Tillväxtverket. Den näringspolitiska avsikten var: ”Underrepresentation av kvinnor bland Sveriges företagare innebär förlorade affärsmöjligheter och en begränsning av landets tillväxtpotential.” 

I analysen efter insatserna kan man inte se huruvida programmet resulterat i fler kvinnliga företagare. Dock kan man se att de företag som leds av kvinnor och ingått i programmet i högre utsträckning är lönsamma än övriga företag ledda av kvinnor.

 

En tredjedel av landets företag drivs av kvinnor.
Trenden på antalet kvinnor som startar och driver företag har varit relativt oförändrad sedan 1997 enligt tillväxtanalys. Kvinnor driver främst företag inom personliga och kulturella tjänster där över 6 av 10 företagsledare är kvinnor och minst inom bygg och transport där färre än 10% är kvinnor.

Flest kvinnliga företagare hittar vi i Stockholmsregionen och Skåne med 31-35 procent andel kvinnor. Minst antal kvinnor som driver företag finns i Västerbotten, Kronoberg, Östergötland, Blekinge och Kalmar län där andelen är 25-28 procent.

 

Mer info om kvinnligt företagande och hela rapporten hittar du på tillväxtanalys.se.

Se också Tillväxtverkets generalrdirektör Gunilla Thorstensson sammanfatta insatserna mellan 201-2014 här. (VIDEO)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Detta inlägg har en kommentar

  1. Björn Pettersson

    Så länge privata företag motarbetas i den kvinnodominerade offentliga sektorn, får vi nog vänta på en rejäl ökning av kvinnors företagande.

Lämna ett svar