Vårbudgeten ett hårt slag mot småföretagen och därmed jobben!

I vår kommentar när förslaget till regeringens vårbudget 2015 kom kunde vi konstatera och kommentera att vårbudgeten skulle slå hårt mot småföretagen och därmed jobben i landet. Med bla till följd att ungdomar och andra utsatta grupper får svårare att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som tusentals kan förlora sina jobb. Det verkar som att man inte läst på orden 8 av 10 jobb skapas av landets småföretag sedan årtionden tillbaka

De skattehöjningar som finns i budgeten är till 80 procent på jobb och företagande. Försämringar i Rot och Rut med effekt att vita jobb blir svarta. Transfereringenav pengarna från det minskade avdraget över till byggsektorn i form av subventioner kommer enbart att gynna de stora byggföretagen

Höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Tusentals kan förlora sina jobb och det blir mycket svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett sysselsättningsdämpande förslag helt enkelt som försvårar tillväxten.

Höjd energiskatt på drivmedelbensin som kommer att drabba främst företagare utanför städerna, åkerinäringen och alla som har behov av bil i tjänsten eller för att ta sig till jobbet.

Man gör vissa satsningar t ex via Almi och Innovationsrådet men det är mycket långt ifrån att vara i paritet med skattehöjningarna på jobb och företagande. En kraftig smäll mot Sveriges jobbskapare – småföretagen och en rejäl försämring av företagsklimatet det är essensen i vårbudgeten.

Det som är bra för småföretagen är bra för Sverige! Det vet väldigt många men tyvärr inte regeringen.

Mats Assarsson
Ordförande
Företagarförbundet Fria Företagare
mats.assarsson@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr