Vårändringsbudgetten på bordet

Smiling white female trainee in clothing design studio

Flera planerade reformer som är bra för småföretagare finns med i vårändringsbudgetten. Bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för företagets första anställda under de två första anställningsåren. Även arbetsgivaravgiften för unga sänks från den 1 augusti och slopas helt från 2020.

Regeringens satsning på nystartsjobb breddas nu att omfatta även småföretagare. Det är en konsekvens av en av punkterna i januariöverenskommelsen som nu förs in i vårändringsbudgeten. Tidigare har bidraget till nystartsjobb endast omfattat de företag som tecknat kollektivavtal. Men nu slopas det kravet.

Men den innehåller även utmaningar i form av kemikalieskatten som gör elektronik dyrare i Sverige och sannolikt gör att fler istället handlar sin elektronik hos utländska E-handlare som inte omfattas av den svenska kemikalieskatten.

Läs mer här

Likaså hörs det en hel del kritik och oro kring höjda miljöskatter på bensin och diesel. Syftet är att driva på omställning mot fossilfria bränslen och fordon. Men eftersom skatter är ett fundament i Sveriges ekonomi så ligger det i farans riktning att skatten flyttar till eldrivna fordon när skattebasen flyttar, Hur skall annars välfärden finansieras? Mycket av kritiken på bränsleskatt handlar också om att denna slår mot landsbygd och då driver på ytterligare urbanisering.

Läs mer här

Men regeringen skall också spara 250 miljoner på näringspolitiken, återstår att se var och vilka som drabbas av den besparingen…

Läs mer på dagens industri

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr