Var förberedd på att Omställningsstödet kan bli verklighet!

henrik Kristensen ochg MR

Henrik Kristensen, Reguity group och Mathias Rebane, Företagarförbundet.

Med Covid19 utbrottet har många bolag fått ekonomiska problem, fallande intäkter har gjort att många företag riskerar att hamna  i obestånd. 

Initiativen som presenterats så som minskade arbetsgivaravgifter och korttidsarbete lindrar endel men inte tillräckligt. Regeringen har via Riksbanken allokerat stora belopp som skall vara tillgängligt för banker att låna ut till företagen. Företagarförbundet och bankerna själva förstod tidigt att det inte hjälper att låna ut pengar till företag i kris. Detta är bakgrunden till varför Företagarförbundet drivet  ”Omställningsstöd”, en lånemöjlighet med schysta villkor, som bygger på en preferensaktielösning. Denna löser företagens problem genom att man ger ut standardiserade preferensaktier (med återköpsklausul)

Förslaget har tagits fram med företaget Reguity Group AB (Nu finns det indikationer att större aktörer ställer sig bakom och det är rimligt att anta att ett förslag är att vänta från Regeringen och samarbetspartierna i linje med Företagarförbundets omställningstöd med preferensaktier.

En mycket viktig central del för att kunna ta del av detta är att bolagets aktier digitaliseras, av denna anledning har Företagarförbundet tagit fram en proaktiv medlemsförmån som är gratis för förbundets medlemmar. Gratis aktiebok plus support för att genomföra skapandet av preferensaktier.

Läs mer om medlemserbjudandet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr