Var är Sveriges småföretagarminister?

Smiling white female trainee in clothing design studio

4 av 5 nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. Det upplever nu norra Sverige och prognoser om 30.000 nya jobb basuneras ut av politiker som trängs för att ta åt sig äran till den gröna omställning som mer eller mindre startats av en person Peter Carlsson med sin visionär ide om en batterifabrik i Skellefteå.

Northvolt är ju inget litet företag, men i kölvattnet så skapas det mängder av små företag som vill och kommer att leverera tjänster till Northvolt och hela regionen. Det är mycket glädjande, men det räcker inte!

30.000 jobb är endast en liten del av alla de jobb vi behöver skapa för att få ner den svenska arbetslösheten som fortfarande är bland de högsta i Europa.

Därför ser inte näringsministern de minsta företagen

Stora frågor tenderar att hamna före i kön hos makthavare, och det är förmodligen viktigt att det fungerar så. Energiförsörjning, cementtillstånd, förutsättningar för etablering av gruvor, exportfrågor med flera är viktiga för inte bara de stora företagen utan för hela näringslivet eftersom många av de mindre tjänsteföretagen är beroende av de stora företagen köper deras tjänster. Eller att de anställda i stora företag eller kommunal förvaltning har jobb och kan konsumera varor och tjänster från de mindre företagen. Men när dagen är slut ligger tyvärr ofta frågorna som är angelägna för de mindre företagen kvar på skrivbordet, lampan släcks och ministern går hem för dagen. Nästa dag ser likadan ut, nya frågor för de stora företagen hamnar först i kön och lösningarna för att underlätta för de närmare 1 miljon småföretagen i Sverige får aldrig plats på ministerns agenda. 

Politiken måste ha fortsatt fokus på jobbskapande – det kan en Småföretagarminister ha
Förbättrad välfärd fordrar ökade skatteintäkter. Dessa kan huvudsakligen fås på två sätt. Genom att fler arbetar i de privata företagen och betalar skatt. (Offentlig sektor fungerar inte eftersom dessa skattekronor betalas med skattekronor.) Alternativt måste skatten höjas. Eftersom vi idag har ett av världens högsta skattetryck riskerar ytterligare höjningar att knuffa företag ut ur landet, vilket skulle ge minskade skatteintäkter. Den enda förnuftiga lösningen är att skapa nya jobb.

Nyckel till förstärkt välfärd är de minsta företagen
Lösningen för att bygga och förstärka välfärden är alltså att stimulera dessa företag som skapar 4 av 5 nya jobb så att de kan utvecklas och anställa fler. Då det finns drygt 1 miljon små och medelstora företag räcker det att 1 av 5 företag anställer 1 person så har arbetslösheten halverats och 20 miljarder nya skattekronor landar i ”skattekistan” och kan finansiera reformer i välfärden. 

Inte läge att luta sig tillbaks

Så låt oss tala om både succén med Norrlands utveckling och de nya jobb som skapas där samtidigt som vi fortsätter fokusera på den faktiska arbetslöshet som återstår att bekämpa. En småföretagarminister kan kavla upp armarna tillsammans med de minsta företagen och lösa uppgiften och skapa 200 000 nya jobb som behövs.

”Tillväxtjobb” löser uppgiften

Företagarförbundets modell för jobbskapande i småföretagen kallas för ”Tillväxtjobb”. En modell där de minsta företagen kan anställa en medarbetare på deltid, kompetensutveckla denne på plats i företaget på den andra deltiden. Utbildningsinsatsen finansieras av samhället och trappas ned succesivt samtidigt som arbete trappas upp. På detta sätt växer medarbetaren med uppgiften och företaget kan succesivt ta små steg under ett par år för att anställa med låg risk. Läs mer om modellen tillväxtjobb här.

Vem blir småföretagarminister?

Så var är, eller vem blir småföretagarminister i den regering som skall bildas efter höstens val? Vi uppmanar samtliga politiker till att se möjligheten som jobbskapande i Sveriges småföretag är. Låt oss enas mellan politik och näringsliv och skapa framtidens ”lärlingsjobb” där kompetensutveckling i företagen blir en naturlig del av jobbet. Det kommer att ge arbetslösa jobb, småföretagen tillväxt och utveckling, Sverige en tryggare välfärd och en småföretagarminister en lika viktig roll som dagens Näringsminister.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr