Vad får julklappen kosta?

pexels-andrea-piacquadio-716658

Tänker du ge julgåvor till anställda eller kunder finns några belopp att ha koll på. Annars kanske klapparna inte blir avdragsgilla för ditt företag och heller inte skattefria för mottagarna.

Visst, du kan ge bort hur dyra julklappar som helst. Inga problem. Men om det är ditt företag som ska ge julgåvor till anställda eller kunder, vill du förmodligen att mottagarna ska slippa betala förmånsskatt och att ditt företag ska kunna lyfta momsen och dra av kostnaden för klapparna.

Skatteverket anser egentligen att gåvor från arbetsgivaren alltid är skattepliktig förmån, men de gör också undantag från den regeln. Ett av undantagen gäller just julgåvor, som är skattefria för den anställde om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms). Är värdet högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. Gåvan måste också ges till alla anställda, eller en större grupp anställda, för att regeln om skattefrihet ska gälla. Gåvor som lämnas i form av pengar är inte skattefria.

Om en anställd vill avstå från sin julklapp för att du istället ska skänka motsvarande summa till en ideell organisation, ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Däremot kan du och företaget bestämma att skänka pengar till en ideell organisation istället för att ge julklappar till de anställda. Då betalar inte de anställda någon skatt för gåvan, men ditt företag får heller inte göra avdrag för summan.

Julgåvorna till de anställda är avdragsgilla för ditt företag oavsett om förmånen är skattepliktig eller inte. Är gåvan skattepliktig för den anställde ska du betala arbetsgivaravgifter på marknadsvärdet och får då också göra avdrag för arbetsgivaravgifterna. Den ingående momsen på inköp av gåvor har du avdragsrätt för, förutsatt att förmånerna är skattefria för de anställda.

För julklappar till kunder gäller andra regler, då Skatteverket inte medger avdrag för gåvor till kunder i samband med helger som jul. Undantaget är enklare reklamgåvor, som almanackor eller pennknivar som bär ditt företags logotyp. Här får värdet vara högst 300 kronor exklusive moms för att du ska kunna dra av kostnaden.

Här skriver Skatteverket mer om gåvor till anställda.

Text: Stefan Hedner

Foto: Andrea Piacquadio/pexels.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr