Två förslag för småföretagare i utredningen om ”nya” LAS

Taking a gap in my career. Concentrated involved powerful employee standing and holding the box with his belongings while leaving the company and expressing sadness

Samtidigt som arbetsmarknadens parter förhandlar om nya regler för LAS så utreder regeringen regelverket från sitt håll. Tidningen arbetet har fått uppgifter från utredningen som föreslår större flexibilitet med större möjligheter för småföretag att förändra personalstyrka efter kompetens än ”sist in först ut”

  1. Fler undantag från ”sist in först ut”

LAS-utredaren ser på möjligheten att låta alla företag oavsett storlek göra upp till fem undantag från regeln ”sist in först ut”, istället för som idag när endast småföretag, med färre än tio anställda har rätt att göra två undantag från turordningslistan. Dessutom vill utredningen att de företag som tar ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling och omställning skall kunna göra upp till tio undantag.

2. Färre dyra tvister vid personlig uppsägning

Idag kan en uppsägning av medarbetare som inte fungerar i arbetsgruppen eller av andra anledningar inte fungerar på företaget ske med argumentet ”personliga skäl”. En sådan uppsägning kan ogiltigförklaras av fack och medarbetare och görs ofta. Detta leder ofta till långa tvister där arbetsgivaren får betala lön under hela tvistetiden, ofta samtidigt som arbetstagaren är arbetsbefriad. Detta skrämmer många arbetsgivare och gör dem rädda för att förändra personalstyrkan och stärka kompetensen, samtidigt gör det många rädda för att anställa.

Detta vill utredaren förändra genom att den anställde inte skall kunna ogiltigförklara uppsägningen, utan ordinarie uppsägningstid skall gälla. Med undantag att om arbetstagaren kan bevisa att ett lagbrott som tex. diskriminering begåtts skall uppsägningen fortfarande kunna ogiltigförklaras. Förslaget skall enligt utredaren gälla för företag upp till 15 anställda.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr