Tre saker om AI

Idag kan du knappt öppna en tidning, se 5 minuter på TV eller läsa på nätet en stund utan att bli påmind om AI och vad AI och maskininlärning kommer att göra för människan och utvecklingen, eller vad AI kommer att förstöra för oss. Men vad handlar AI om egentligen? Låt oss förklara snabbt och enkelt.

Inlärning
Människor kan inte hantera stora mängder data utan sammanfattar och skapar medeltal för att analysera data. En maskininlärningsalgoritm kan däremot använda varenda liten datapunkt för att hantera data och leta mönster. Människan kan däremot tolka felaktigheter bakom datan vilket en maskininläringsalgoritm har svårare för.

AI kan förenkla och förbättra
Applikationerna är förstås oändligt många. Men ett konkret exempel i en småföretagares vardag är en redovisningsansvarig eller redovisningtjänst där du med mobilen tar ett foto på ett kvitto. AI läser av bilden, tolkar tecknen och föreslår ett konto där kostnaden bör bokföras, Allteftersom så lär sig AI vilka konton som du önskar lägga en kostnad som bensin på och oavsett om scannar ett kvitto från Preem eller St1 så kommer AI att föreslå att kostnaden bokförs under Drivmedel.

Datorföretaget IBM har byggt en AI som de kallar Watson. Den hjälper läkare att ställa diagnoser. Watson kan samla och analysera data och mönster från hundratusentals fall, och kan jämföra en till exempel en röntgenbild med liknande bilder från hela världen, långt fler än den mest erfarne läkaren hinner med under en lång livstid. Efter att ha matchat bilden med liknande fall tar Watson föreslår Watson de behandlingar som varit framgångsrika för läkaren vilken i sin tur väljer den de tror passar i varje unikt fall.

Vad bör AI inte göra?
AI bör inte fatta beslut på egen hand utan fungera som analytiker och tillhanda hålla bättre underlag för mänskliga beslut. Företrädelsevis i alla de fall det handlar om stora datamängder. Begränsningen ligger i att om det saknas data utanför beslutsområdet, men som ändå kan påverka beslutet och dess eventuella framgång eller misslyckande. Exempelvis rekrytering. Ett AI kan jämföra CV med hundratusentals liknande och matcha en rekryt till ett jobb perfekt. AI kommer dock inte att kunna matcha människan mot den grupp eller team den förväntas arbeta tillsammans med. Beslutet måste fattas av människan, chefen eller ledaren som skall leda teamet.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar

Stäng meny