Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

Skattereduktionen uppgår enligt den tillfälliga lagen till 3,9 procent på beräknat underlag och gäller för näringsverksamheter, om anskaffningen görs under 2021 och behålls hela kalenderåret 2022. Reduktionen föreslås kunna göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

Villkor för att inventarierna ska få lov att ingå i underlaget:

  • Värdet skall dras av genom årliga värdeminskningsavdrag
  • Inventarierna skall ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

Särskilda bestämmelser har tagits fram för vissa inventarier som hyrs eller hyrts ut (inklusive vid finansiell leasing), övertagits vid fusion, m m.

Läs mer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar