Sverige behöver en småföretagarminister NU!

webbrubrik Mats och Mathias riksdagshuset

Sverige har 1,1 miljoner företag. Av dessa är 99,4 procent småföretag. I dessa skapas 4 av 5 jobb i Sverige. Med jobb kommer skatteintäkter till bättre välfärd, starkare brottsbekämpning, bättre infrastruktur med mera. Därför finns det 1 miljon anledningar att etablera en småföretagarminister som enbart har till uppgift att engagera sig i dessa företag, de arbetstilfällen som de kan skapa och deras utveckling och tillväxt.

Små företag skiljer sig från stora företag på väldigt många punkter, deras förutsättningar påverkas av helt andra saker än storföretagen. Problem och utmaningar är ofta konkreta på helt andra sätt än storföretagens mer komplexa utmaningar. Storföretagen har resurser att hantera konkreta och enkla problem på egen hand och behöver politiskt stöd i stora och komplexa frågor. Småföretagen har oftast inte resurser att lösa dessa konkreta hinder och utmaningar i vardagen. De behöver ett helt annat slags politiskt stöd, en annan politisk agenda. De behöver en person och ett ämbete som hanterar dessa frågor, människor som dedikerat engagerar sig i småföretagarnas frågor. Småföretagarna och Sverige behöver en småföretagarminister.

Näringsminister för storföretagen  

Företagarfrågor hanteras idag av näringsdepartementet med näringsministern som högste ansvarig. Makthavare tenderar ofta att till följd av ökad makt och ställning intressera sig för allt större frågor. Med denna logik finns ett stort engagemang i storföretagen och särskilt exportföretagen samt de stora arbetsgivarna, det som ofta benämns som ∫industrin∫. Detta är logiskt. Det är en homogen grupp att förstå och föra dialog med. I stort sett kan man kila över till Svenskt näringsliv och diskutera frågor med dem. Beslut förankras enklare. Stora beslut i denna grupps intressesfär påverkar många anställda och många väljare. 

Engagemanget för den heterogena småföretagargruppen är helt enkelt krångligare och får inte samma direkta uppskattning i den etablerade kretsen av lobbyister och makthavare. Delegationer från Sverige med näringsminister, kungligheter och makthavare reser titt som tätt till andra länder för att etablera kontakter och skapa förutsättningar för export och affärer. Dessa besök och delegationer är viktiga för svensk export. Men dessa stor- och medelstora företag och exportföretag utgör endast 0,6 procent (ca 6 800 stycken) av Sveriges företag.

Småföretagarminister för att skapa jobb i småföretagen 

Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa och den kostar enorma summor i försörjningsbidrag och minskade skatteintäkter. Den höga arbetslösheten drabbar hela det svenska samhället, med mindre medel för reformer och satsningar på skola, vård, vägar, polisen och så vidare. Dessutom en sämre köpkraft som direkt drabbar många företag. Den enda lösningen för att skapa upp emot 250.000 nya jobb. som behövs för att pressa ner arbetslösheten i Sverige finns i dessa dryga miljonen småföretag. Om vart fjärde företag anstället endast 1 person så är arbetslösheten ett minne blott. Men trösklarna för att anställa är tyvärr för höga i många fall och det kan en småföretagarminister med politisk makt ändra på.

  • En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen vore bra för företagsamheten och entreprenörskapet. 
  • En småföretagarminister vore bra för att bekämpa arbetslösheten. 
  • Med minskad arbetslöshet kommer ökade skatteintäkter.
  • En småföretagarminister vore bra för välfärden.
  • En småföretagarminister vore bra för Sverige. 

Mats Assarsson, Förbundsordförande
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson 
Företagarförbundet 

Ladda ner PDF skriv ut och dela med dig till kollegor och företagare som du tror har nytta av en Småföretagarminister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr