Täcker försäkringen mitt förråd?

Förutom på mitt kontor har jag även ett förråd på en annan adress där jag förvarar varor, måste denna adress stå med i min företagsförsäkring?

För att kunna få ut ersättning vid skada så kräver oftast försäkringsbolagen att du måste ha angett alla dina försäkringsställen. Med försäkringsställe menas alla platser där du bedriver verksamhet eller förvarar egendom. Det kan dock finnas en punkt i ert försäkringsbrev som tillåter förvaring på annan plats inom Sverige till ett specifikt försäkringsbelopp – kontrollera ditt försäkringsbrev. 

 Du som har medlemsförsäkringen har däremot försäkringsskydd i hela Sverige oaktat var du bedriver verksamhet eller förvarar egendom, allt för att du ska vara extra trygg vid skada

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar