Täcker försäkringen mitt förråd?

Rådgivningspanelen Rebecca Edman

Förutom på mitt kontor har jag även ett förråd på en annan adress där jag förvarar varor, måste denna adress stå med i min företagsförsäkring?

För att kunna få ut ersättning vid skada så kräver oftast försäkringsbolagen att du måste ha angett alla dina försäkringsställen. Med försäkringsställe menas alla platser där du bedriver verksamhet eller förvarar egendom. Det kan dock finnas en punkt i ert försäkringsbrev som tillåter förvaring på annan plats inom Sverige till ett specifikt försäkringsbelopp – kontrollera ditt försäkringsbrev. 

 Du som har medlemsförsäkringen har däremot försäkringsskydd i hela Sverige oaktat var du bedriver verksamhet eller förvarar egendom, allt för att du ska vara extra trygg vid skada

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr