Ta in kapital från investerare?

Torbjörn Hilleskog rund

Jag äger ett företag som tillverkar högkvalitativa produkter åt bland annat offshore- och vindkraftsindustrin. Min intention är att utveckla verksamheten vidare och för det ändamålet behöver vi få in kapital för inköp av nya, relativt dyra, maskiner. Banken har inte varit särskilt intresserad av att hjälpa till, men nu har en extern investerare förklarat sig vara beredd att bistå mot ägande i bolaget. Är det en bra idé? Vad bör jag tänka på?

//Företagare med framtidstro

SVAR:

Det är positivt när Sveriges företagare ser ljust på framtiden – framgångsrika företag är viktiga för välfärden! Att få in en ny delägare innebär regelmässigt begränsad rörelsefrihet jämfört med tidigare, men samtidigt kan det behövas en injektion och nya ögon för att utveckla en redan framgångsrik verksamhet. Utan att gå in på vilken sätt tillskottet sker (kontant, nyemission, apport osv) är det viktigt för Dig att värdera bolaget för att på så sätt få en uppfattning om vad Dina aktier kan vara värda vid en försäljning eller vilket värde nya aktier skall åsättas vid en nyemisson. I det avseendet bör Du inledningsvis tala med Din revisor. När Du och intressenten är någorlunda överens, men innan ni tecknat avtal, är det viktigt att Du tar fram ett aktieägaravtal som skall ligga till grund för det kommande gemensamma ägandet. Ett aktieägaravtal reglerar frågor om bestämmanderätt, styrelserepresentation, utlösen, hembud, värdering av aktierna, vad som gäller vid oenighet, sjukdom, hur operativa de fysiska delägarna skall vara etc. Exakt vad avtalet skall innehålla går inte att säga, men aktieägaren med störst ägande bör ha mer att säga till om. Särskilt delikat är det när delägarna äger lika många aktier. Sammanfattningsvis skall Du koppla samman köpeavtalet med aktieägaravtalet som en helhet och se det senare avtalet som ett villkor för köpet. Jag råder Dig dock att söka experthjälp.

//Advokat Thorbjörn Hilleskog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr