Sysselsättningen ökar

Smiling white female trainee in clothing design studio

Antalet anställda ökade under första kvartalet 2019 med 2,3 procent jämfört med samma kvartal under 2018. Den största ökningen sker i näringslivet med 2,9 procent medan offentlig förvaltning ökar med 0,8 procent. De branscher som ökar mest är dataprogrammering och datakonsultverksamhet med hela 8,7 procent. Följt av information och kommunikation 7,6 procent, juridik, ekonomi, vetenskap och teknikbranschen ökade med 6,3 procent.

Efterfrågan på arbetskraft driver upp lönerna.

Den samlade lönesumman ökade med 4,7 procent till totalt 459 miljarder kronor under första kvartalet.

I näringslivet ökade lönesumman med 4,5 procent och i offentlig förvaltning med 5,2 procent.

I kommunal sektor ökade lönesumman med 3,9 procent, i statlig sektor med 7,5 procent och i landstingssektorn med 6,1 procent.

I näringslivet fanns den största ökningen inom Informations- och kommunikationsföretag som ökade med 6,6 procent. Företag inom energi och miljö ökade med 6,1 procent, Företagstjänster med 6,0 procent och Byggindustri med 5,7 procent.

Läs mer på SCBs sajt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr