De flesta företagarna arbetar trots att de är sjuka

Smiling white female trainee in clothing design studio

Det är faktiskt hela 9 av 10 företagare som går till arbetet trots att de är sjuka. Erik Agerberg på Företagarna ger sjukförsäkringens utformning underkänt eftersom det resulterar i att företagarna inte känner att det ”kan” vara sjuka.

Nästan var tredje företagare uppger att de har haft svårt att få sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) fastställd. Bland kvinnorna är det ännu värre, hela 43 procent har haft problem med detta. Problemen grundar sig enligt de som svara på undersökningen i att handläggarna på försäkringskassan har svårt att hantera enskilda firmor som inte kan uppvisa månadslön utan enbart årsinkomst.

– Utformningen av socialförsäkringssystemet gör att företagare idag har svårt att ta del av trygghetssystemet på samma sätt som anställda, detta trots att de betalar in till samma system. Det är en orättvisa som sticker många i ögonen och underminerar förtroendet för socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg till Företagande.se.

Undersökningen visar på att företagaren hellre hade sett att de kunnat ta större ansvar för sin sociala trygghet själva mot att de sociala avgifterna sänks. Detta eftersom de ändå inte är utformade för att skapa tillräcklig och rättvis trygghet som omfattar småföretagare.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr